top of page
سنگ های قیمتی

A diamond یکی از شناخته شده ترین و پرطرفدارترین سنگ های قیمتی است. الماس از زمان های قدیم برای بشر شناخته شده و به عنوان وسایل تزئینی استفاده می شده است. برخی از اولین منابع را می توان به هند ردیابی کرد.

 

سختی الماس و پراکندگی بالای نور آن - که به الماس "آتش" مشخصه می دهد - آن را برای کاربردهای صنعتی مفید و به عنوان جواهرات مطلوب می کند. الماس کالایی بسیار پرمعامله است که سازمان های متعددی برای درجه بندی و تایید آنها بر اساس چهار C که عبارتند از رنگ، برش، شفافیت و قیراط ایجاد شده است. سایر ویژگی ها مانند وجود یا عدم وجود فلورسانس نیز بر مطلوبیت و در نتیجه ارزش الماس مورد استفاده برای جواهرات تأثیر می گذارد.

IMG-20151020-WA0063.jpg
IMG-20151029-WA0007.jpg
bottom of page